UTZ

Proč existuje UTZ?

Dobrá káva, čaj nebo čokoláda již nejsou jen věcí dobré chuti, kvality a ceny. Spotřebitelé také žádají, aby byly vyrobeny s ohledem na lidi a životní prostředí. Očekávají, že výrobci budou schopni prokázat, že výroba je zodpovědná a to například využíváním čistě přírodních hnojiv a pesticidů. Také dívají na to, zda školní dětí zemědělců chodí do škol a bývají v důstojném a zdravém prostředí. Žádají aby pěstitelé dostávali profesionální výuku s přístupem k informacím o trhu, aby jim tak usnadňovaly práci se zákazníky.

Certifikační systém UTZ umožňuje výrobcům prokázat, že fungují zodpovědně v souladu s přísnými sociálními a environmentálními normami. Díky společnosti UTZ dosahují výrobci odpovědnou výrobu a mají možnost spolehlivě to prokázat svým zákazníkům.

Proč by se měl výrobce kávy, kakaa nebo čaje připojit k UTZ?

Výrobci jakékoli velikosti a původu se mohou s certifikací UTZ prokázat, že uplatňují správné zemědělské postupy, efektivní zemědělství a odpovědnou výrobu. Program UTZ pomáhá výrobcům stát se profesionálnějšího a konkurenceschopnějšími při výrobě a prodeji svých výrobků. Poskytuje přístup k mezinárodní síti programů na podporu kupujících a rozvojových organizací, jakož i technickou pomoc a poradenství s agronomy a terénními zástupci UTZ. Kromě toho organizace poskytuje výrobcům přístup na nové trhy, protože výrobci a značky na celém světě stále více požadují výrobky s certifikátem UTZ.

Proč se kupující připojují k UTZ?

Program UTZ zajišťuje, aby výrobky certifikované UTZ splňovaly kritéria efektivního zemědělství a odpovědné výroby tržně orientovaným způsobem. Nákupy kávy s certifikátem UTZ se dají sledovat v celém výrobním řetězci. To umožňuje kupujícím vědět, odkud pochází jejich káva a jak byla vyrobena.

UTZ umožňuje značkám splnit stále větší očekávání veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí a společnosti, které působí na konkurenčních cenově citlivých trzích. Poskytuje nezávislý a důvěryhodný způsob komunikace se zainteresovanými stranami o nákupech certifikovaných výrobků.

Jak se zlepšuje cena pro zemědělce patřících do programu UTZ?

Společnost je přesvědčena, že zvyšující se udržitelnost by měla také posilovat nezávislost zemědělců. Z tohoto důvodu se zemědělcům nabízí školení zaměřená na profesionalizaci jejich zemědělských postupů a provozního řízení. Tímto způsobem dokáží zlepšit kvalitu svých výrobků a dokáží vyrobit větší objemy při nižších nákladech. To zase umožňuje zemědělcům jednat o lepších výrobcích za lepší ceny a zvýšit jejich životní úroveň. Kromě toho zemědělci, kteří pracují s UTZ na světovém trhu, dostávají prémie za své plodiny a za účast na programu nemusí platit.

Proč existují různé certifikační programy?

Organizace jako jsou Fairtrade, Síť udržitelného zemědělství (RAS), Rainforest Alliance a UTZ mají společný cíl transformovat světové výrobní systémy a hodnotové řetězce tak, aby byly udržitelnější. Jejich zájmem je potřeba transformovat zemědělství. Sdílejí přesvědčení, že dodržování ekologických procesů při výrobě a jejich následná certifikace, přispívá k takové transformaci.